fbpx Skip to content

รายการราคาบริการ
ทางการแพทย์ Live More

IV Pushes

5 แพ็คเกจ = 1,080 ต่อครั้ง| 10 แพ็คเกจ = 1,020 ต่อครั้ง

ช็อต / การฉีด

5 แพ็คเกจ = 1,080 ต่อครั้ง | 10 แพ็คเกจ = 1,020 ต่อครั้ัง

การบำบัด IV (กรุ๊ป A)

5 แพ็คเกจ = 1,600 ต่อครั้ง | 10 แพ็คเกจ= 1,400 ต่อครั้ง

การบำบัด IV (กรุ๊ป B)

5 แพ็คเกจ = 3,600 ต่อครั้ง | 10 แพ็คเกจ = 3,400 ต่อครั้ง

การบำบัดเฉพาะทาง

5 แพ็คเกจ = ส่วนลด 10% | 10 แพ็คเกจ = ส่วนลด 15%