fbpx Skip to content

ทําไมการตรวจสุขภาพเป็นประจําจึงมีความสําคัญสําหรับทุกคน

คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสุขภาพเป็นประจําเมื่อมีอายุที่มากขึ้นที่มีสุขภาพดีโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 30 ปี การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 65% ของผู้ชายคิดว่าพวกเขามีสุขภาพดีกว่าคนอื่น ๆ อย่างไม่น่าเชื่อและ 33% ของผู้ชายเชื่อว่าการตรวจสุขภาพประจําปีไม่จําเป็นอย่างสมบูรณ์

คำแนะนําโดยทั่วไปจะแนะนำว่าเราควรปรึกษาแพทย์อย่างน้อยทุกๆ 3 ปีสําหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 50 ปีและทุกปีมานานกว่า 50 ปี  ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสุขภาพ การตรวจสอบเป็นประจําที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นมักจะจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทํานั้นเป็นไปตามแผนของคุณ

การป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอเมื่อพูดถึงสุขภาพ  เพียงเพราะคุณ “รู้สึกดี” ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังหรือมีโรคประจําตัวที่รักษาได้ง่าย

การสละเวลาเพื่อตรวจสุขภาพของคุณเป็นประจําอาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมอบให้ตัวเองได้เลย

นี่คือเหตุผลสําคัญบางประการในการตรวจสุขภาพเป็นประจําและบทบาทในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน:

การตรวจหาแต่เนิ่นๆ

การตรวจสุขภาพและติดตามอย่างสม่ำเสมอนั้นสามารถช่วยตรวจหาโรคหัวใจและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ในระยะแรก ซึ่งจะทําให้การรักษานั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบุปัจจัยที่เสี่ยง

การตรวจสอบความดันโลหิตและระดับคอเลสเตอรอลสามารถช่วยระบุปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่นความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูงและโรคเบาหวาน

ติดตามความคืบหน้า

การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอนั้นสามารถติดตามความคืบหน้า ประสิทธิผลของการรักษาและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตซึ่งจะทําให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

การตรวจหาและติดตามภาวะสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ นั้นสามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น อาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง

ปรับปรุงผลลัพธ์

การตรวจสุขภาพและติดตามอย่างสม่ำเสมอนั้นสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพโดยการตรวจจับและรักษาปัญหาสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

เพิ่มความตระหนัก

การตรวจสุขภาพและติดตามอย่างสม่ำเสมอนั้นสามารถสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพหัวใจ ความจําเป็นในการติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่อง

ความคุ้มค่า

การตรวจหาและจัดการโรคหัวใจและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตั้งแต่เนิ่นๆ ผ่านการตรวจสุขภาพและติดตามอย่างสม่ำเสมอนั้นคุ้มค่าในระยะยาวแน่ๆ เนื่องจากคุณสามารถหลีกเลี่ยงการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงและจําเป็นสําหรับโรคระยะลุกลาม

การตรวจสุขภาพไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัว – ในความเป็นจริงนั้น หากคุณตรวจอย่างเป็นประจําแล้ว มันจะให้คุณมั่นใจได้ว่าสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในระยะยาว