fbpx Skip to content

การตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุ (Micronutrient profile) บอกอะไรเรา?

สารอาหารรอง (Micronutrient) คือสารที่จำเป็นในปริมาณเล็กน้อยซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพ การพัฒนา และการเติบโตของเรา มักเรียกวิตามินและแร่ธาตุซึ่งร่างกายไม่สามารถผลิตได้และได้มาจากอาหารและอาหารเสริมที่หลากหลาย

Micronutrients มีบทบาทสำคัญในการเผาผลาญ รักษาการทำงานของเนื้อเยื่อ เพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพ และป้องกัน หรือรักษาโรค การบริโภคจุลธาตุที่เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็น แต่ส่วนเกิน วิตามินเสริมอาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้นการประเมินสถานะสารอาหารรองในร่างกายของเราอย่างแม่นยำจึงมีความสำคัญมาก

การทดสอบในห้องปฏิบัติการพิเศษหรือห้องแล็บเหล่านี้จะใช้เพื่อประเมินว่าบุคคลใดมีภาวะขาดสารอาหารหรือไม่สมดุล ช่วยให้เข้าใจร่างกายของตัวเองดีขึ้น และเลือกวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น การปรับอาหารและ ปรับแต่งวิตามินเสริม.

ฉันคาดหวังอะไรได้บ้าง

นี่คือตัวอย่างลักษณะของผลลัพธ์โดยทั่วไปและระดับของรายละเอียดที่ให้ไว้ จากผลลัพธ์เหล่านี้ แพทย์จะจัดทำแผนเพื่อแก้ไขช่องว่างต่างๆ รวมถึงแผนโภชนาการ วิตามินเฉพาะบุคคล และหรือ การบำบัด IV ที่แนะนำ

จองเพื่อรับคำปรึกษา

ที่ Live More เราใช้ Micronutrient Profile เป็นหลักในการสร้าง วิตามินเสริมเฉพาะที่แม่นยำ  จองเพื่อรับ คำปรึกษา กับผู้เชี่ยวชาญของเราหรือเยี่ยมชมคลินิคเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม